Selecteer een pagina

Ons verhaal

Toen tot nu
 

Vrijwilligers Tilburg

Op 18 december vieren we dat ContourdeTwern vijf jaar bestaat. Een prachtige mijlpaal waar we graag bij stilstaan. Natuurlijk kijken we naar de toekomst en liggen er volop plannen op de plank, maar wat is vooruit kijken zonder ook af en toe terug te blikken? In een vijfdelige verhalenreeks kijken we – samen met collega’s – terug op vijf jaar ContourdeTwern. In deze derde editie vertelt Rob Beckers over zijn tijd bij ContourdeTwern. Hij trad als enige collega op 1 januari 2013 in dienst en is daarmee het eerste ‘nieuwe’ personeelslid van ContourdeTwern.
Rob, hoe is het om bij een organisatie in dienst te treden die net gefuseerd is?
“Ik heb bij meerdere organisaties gewerkt die gefuseerd waren, dus ik wist dat je altijd te maken hebt met verschillende culturen. In januari 2012 ben ik aanwezig geweest bij het fusiefeest, en dat was hartstikke leuk. Toen ik vervolgens in januari 2013 begon, voelde het gelijk goed. Het was een warm bad: ik voelde me erg welkom.”

Wat voor functies heb je de afgelopen vijf jaar bekleed binnen ContourdeTwern?
“Ik ben begonnen als procesondersteuner van de ruilwinkel in De Ypelaer te Tilburg-Noord. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan. Daarnaast ben ik aan de slag gegaan als coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk in Tilburg-Noord. Ook heb ik als sociaal werker taallessen aan allochtone mannen verzorgd en ben ik een tijdje verantwoordelijk geweest voor de gebruikersondersteuning BLIK. Inmiddels werk ik alweer 2014 jaar als Adviseur Vrijwilligerswerk, aan de Spoorlaan.”

Wat is er zo leuk aan jouw functie, Adviseur Vrijwilligerswerk?
“We organiseren verschillende evenementen voor vrijwilligersorganisaties, waaronder V-Day. Tijdens dit event kunnen vrijwilligersorganisaties netwerken. Dit jaar is het thema ‘jongerenproof’. Zoals veel collega’s misschien weten, komt de maatschappelijke diensttijd voor jongeren eraan. Vanuit R-Newt worden er driehonderd jonge vrijwilligers bij organisaties geplaatst. Aan ons de taak om de organisaties voor te bereiden.”

Hoe doe je dat, dat voorbereiden?
“Bij R-Newt draait al enkele jaren het succesvolle project BeChallenged. Zij hebben een aantal criteria opgesteld waaraan een organisatie aan moet voldoen om het keurmerk Jongerenproof te krijgen. Organisaties kunnen aan de hand van die criteria en tips van onze adviseurs kunnen ze zo bouwen aan hun vrijwilligersbeleid. Het is belangrijk dat zowel de jongere als de organisatie ziet wat het hun oplevert. Tijdens deze V•Day hopen we veel organisatie lekker te maken voor het keurmerk Jongerenproof.”

Waar ben je het meest trots op, als je terugkijkt op de afgelopen vijf jaar?
“Ik ben trots op ons team en alle resultaten die we hebben bereikt. We hebben een heel fijn team: iedereen is bereid elkaar te helpen en alle collega’s zijn warm, attent en meelevend. Toen vorig jaar mijn vader overleed, stonden ze allemaal voor me klaar. Dat deed me zó goed.”
En werkinhoudelijk?
“Ik heb een aantal lezingen gegeven over privacywetgeving. Het is een hele uitdaging om ingewikkelde stof laagdrempelig te brengen, en met een beetje humor. Ik ben er best trots op dat me dat gelukt is. Als team ben ik onder meer trots op VrijwilligersbedankT, dat Susan, Anuschka, Margaret en Marian organiseren. Het is altijd een enorm succes en er komen veel goede reacties op.”

Wat hoop je voor de komende vijf jaar bij ContourdeTwern?
“Dat de collegialiteit zo blijft als-ie is. Iedereen is met elkaar begaan, dat vind ik bijzonder. Kijk naar het overlijden van Franklin: een heel verdrietige gebeurtenis waar de organisatie heel correct en meelevend optrad. Ook in zulke situaties ben ik trots om onderdeel te zijn van dit geheel.”

Heb jij je al ingeschreven voor het feest op 18 december? Op de homepage staat een inschrijfformulier.