Selecteer een pagina

Ons verhaal

Toen tot nu

Team Krimpen aan den IJssel

In 2014 zijn wij als ContourdeTwern actief geworden in Krimpen aan den IJssel. In dat jaar namen wij de werkzaamheden van de bestaande welzijnsorganisatie (Het Meldpunt) over. Met de overname werd ook een deel van het personeel  overgenomen, wat zorgde voor de lokale borging. Die overname was in het begin best even pittig. Het is lastig om als nieuwe speler actief te worden in een gemeente die zo ver van Tilburg vandaan is. Het heeft wel even geduurd voordat één en ander op zijn pootjes terecht kwam en goed functioneerde.

Krimpen aan den IJssel  is een kleine, iets wat behoudende gemeente vlak onder de rook van Rotterdam. Er wonen ongeveer 30.000 inwoners, die op straat elkaar nog groeten. De sfeer op straat is best prettig te noemen.
 
Wat doen we zoal in Krimpen? Wij zijn het voorliggend veld zeggen we  hier altijd. Wij doen activiteiten in de wijk, zijn het steunpunt mantelzorg, seniorenadvies, vrijwilligersloket en andere vrijwilligersprojecten zoals onze maatjesprojecten, taalcoaching, preventief huisbezoek, formulierenhulp, ziekenhuisvervoer, etc.
 
Bij de decentralisatie zijn wij geïntegreerd in de KrimpenWijzer. In Krimpen aan den IJssel is de toegang naar zorg, welzijn en opvoeding geclusterd in één loket. Hierin werken alle spelers samen, te weten: de gemeente Krimpen aan den Ijssel, CJG, MEE Rotterdam, maatschappelijkwerk en wij als welzijnsorganisatie. Een burger van Krimpen aan den IJssel heeft geen weet van al deze organisatie. Hij heeft te maken met de KrimpenWijzer. Wij (ContourdeTwern) zijn in dit geheel het voorliggend veld en profileren ons dan ook als de KrimpenWijzer. De term ContourdeTwern noemen we naar de burger niet meer. Alles wat wij in het voorliggend veld doen en organiseren is een besparing op de uiteindelijk betaalde zorg.
 
Een paar jaar geleden, tijdens de vluchtelingencrisis heeft Krimpen aan den IJssel 100 Syriërs opgenomen. Eerst in de sporthal, later in een (werk)hotel en nog weer later in hun eigen woning. ContourdeTwern heeft in dit traject best een prominente rol gespeeld. In eerste instantie hebben wij gezorgd voor vrijwilligers voor de opvang in de sporthal en later voor taalvrijwilligers, voor de integratie in de wijk en voor een stukje coördinatie. Inmiddels spreken ‘onze’  Syriërs bijna allemaal Nederlands en zijn ze actief met het afronden van hun inburgering en het doen van (vrijwilligers)werk.
 
In Krimpen aan den IJssel werken is plezierig. We zijn een serieuze partner voor de gemeente Krimpen aan den IJssel en er is ruimte voor onze initiatieven en om mee te denken. Het werken met de andere organisaties binnen de KrimpenWijzer is erg prettig, maar ook gezellig.
 
Wij zijn in Krimpen aan den IJssel een relatief klein en zelfstandig team. Het is prettig om te weten dat we een ‘moederorganisatie’ In Tilburg hebben. Veel ideeën halen we op uit Tilburg. We gooien er een lokaal sausje overheen en zetten het hier lokaal in. En met succes. Aan de andere kant stellen wij onze initiatieven beschikbaar zodat de rest van ContourdeTwern daar weer gebruik van te maken.
 
Tot 18 december!

Team Krimpen